Hướng Sáng Tác

Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nghèo của Việt Nam , và cũng từ đây hình ảnh của người nông dân nghèo lao động đã ăn sâu vào trong kí ức của tôi , tôi đã gặp được nhiều mảnh đời lam lũ , hình ảnh …